RETALLS DE PREMSA

(Article publicat a la revista del poble "El Pedris", número 219, Tardor de 2013, per Antoni Cortés Mañá, escriptor i historiador local)

El forn de la Vila

        Tot i els continus canvis d’hàbits alimentaris, encara podem trobar arreu del territori el forn com a establiment on podreu comprar un dels productes que segueix essent bàsic: el pa. El que ja no es tant corrent és que el pa que us serveixin sigui cuit al forn tradicional de sempre. Fins i tot a les zones rurals, aquests forns alimentats amb matèria vegetal estan desapareixent per raons òbvies.

Aquesta breu introducció és perquè avui us voldríem parlar, tot i que ja ho hem fet en d’altres ocasions, de l’antic  forn de la Vila, avui conegut com “El forn de Fígols”. Aquest forn que havia estat d’ús comunal, que l’Ajuntament arrendava anualment al millor postor, i que durant segles va estar coent el pa per als botencs. I podem dir que avui continua fent-ho.

Com ja és sabut, la seva explotació de manera comunal va persistir fins la desamortització promoguda per Pascual Madoz. Així va ser com va passar a mans privades, segons es diu al llibre II de Inventarios i Rentas de la Hisenda Pública de Tarragona, corresponent a l’any 1855. Fins ara pensàvem que la persona que el va comprar i que va pagar el primer termini al setembre de 1859, Domingo Aros Amades, s’havia fet càrrec de la seva explotació. Però uns capítols matrimonials fets davant el notari de Gandesa, Àngel Sunyer i Magrinyà, el 24 de juliol de 1874, ens han aportat noves dades.

Amb Josefa Pallarés Alcoverro de Prat de Comte es vol casar un botenc, Miquel Vidal Morelló, fill de Mariano Vidal Roig i de Josefa Morelló Amades. Aquests últims, com a de casa mig bona que són, fan capítols matrimonials, en els quals, entre d’altres béns, deixen al seu fill Miquel Vidal Amades el que a continuació transcrivim:

         La veintena parte de un horno de pan cocer situado en la referida villa y calle Cementerio sin número de superficie seis metros de ancho por ocho metros de largo con la de piso terreno y tejado, que linda por la derecha con casa de Domingo Aros por la izquierda con dicha calle del Cementerio y por detras con calle de la Paja de valor dicha acción ciento cincuenta pesetas.
        Les pertenece por compra del Estado en unión de otros socios cuya escritura no tienen en el acto.

        Així, sabem que l’abans esmentat Domingo Aros Amades era tan sols un dels vint socis que es van fer càrrec del negoci. Si bé no sabem en quines condicions va ser explotat el forn per aquests vint socis, sí que sabem que es denominava “Sociedad Horno de la Vila”. El 23 d’agost de 1931 passà a mans de Joaquim Alcoverro Miravet, que se’l quedà pel sistema d’adjudicació. Aquest, el 25 de juny de 1941, el ven al matrimoni format per  Josep Fígols Bes i Mariana Roselló Rullo. Un nét d’aquests, Mariano Fígols Jornet, n’és la tercera generació i l’actual pastisser. Ell és qui manté viu i calent -mai millor dit- el vell forn.

Pensem que, independentment de l’ofici que un tingui, ha de ser una gran vivència personal i emocional poder compartir el teu treball amb alguna cosa que té centenars d’anys.                                                                                      A. Cortés

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada